Chuyển đổi Dương lịch - Âm lịch

manhdaiquan.vn cung cấp công cụ chuyển đổi Âm lịch và xem ngày tốt xấu trong tháng

Chuyển đổi Dương lịch - Âm lịch

Chương trình xem ngày tốt xấu trong tháng và chuyển đổi Âm Lịch - Dương Lịch của Địa Lý Lạc Việt.

Lịch tính theo phương pháp lấy 0h của múi giờ 7 là điểm chuyển ngày

Dương lịch: Ngày Tháng Năm

Lịch Địa Lý Lạc Việt

Ngày Ngọc Đường Hoàng đạoTrực Định, Sao Chuỷ, Tiết Đại hàn
Lịch Ngày Tháng Năm
Thứ Ba 30 1 2024
Lịch dịch lý học 20 Chạp Quý Mão
Can chiQuý TỵẤt SửuQuý Mão
Lạc thư hoa giápSơn đầu hỏaHải trung kimKiếm bạch kim
Tuổi kỵQuý Hợi
Kỷ Hợi
Ất Mùi
Tân Mùi
Quý Dậu
Kỷ Dậu
Tuổi hợpMậu ThânCanh TíMậu Tuất
Cát thần Hung thần sát
Thiên quý, Thiên thành, Mãn đức tinh, Tam hợp (Thiên giải), Ngọc Đường, Trực tinh, Tuế đức hợp, Đại hao, Cửu không, Tội chí, Ly sàng, Cửu thổ quỷ, Ly sào,