Mặt nhẫn Cụ Cóc Mạnh tộc bé (Phỉ thúy xanh)

8.000.000 

⚜️Cam kết Chỉ bán Jadaite Jade HẠNG A ^kèm kiểm định cho khách yêu cầu

[ Nhận chế tác theo yêu cầu "</p