Tranh cuốn Cá chép hóa Rồng Kích thước 40x60cm

500.000 

Tranh CÁ CHÉP HÓA RỒNG – THĂNG TIẾN- PHÁT TRIỂN

hay còn gọi là Chép Vượt Vũ Môn

Chất liệu Canvas

Kt 40x60cm