Mặt Âm Dương truyền thống – Bọc viền bạc

7.000.000 

Mặt Âm Dương truyền thống – Bọc viền bạc

Công dụng : Nạp năng lượng cho cơ thể

Chỉ số Bovis: 1.000.000

Chất liệu: Ngọc Phỉ Thúy