Cụ Cóc ngọc to

35.000.000 

Thiềm Thừ hay Cóc ba chân theo truyền thuyết là Linh vật chuyên hút tiền bạc của cải, nên hình tượng trong miệng luôn ngậm tiền và qui ước sáng quay ra ngoài cửa hút tiền -tối quay vào nhà nhả tiền. Tuy nhiên trên thế gian này chằng có Linh vật nào có thể làm thế được. Loài Ếch-Cóc Ba Chân có thật và vẫn tồn tại trên trái đất có tên là GOLIAH , được liệt kê vào trong sách ĐỎ bởi sự săn đuổi của con Người.
Qua nghiên cứu và ứng dụng thực tế , hình thể tự nhiên của loài Cóc 3 chân này rất đặt biệt bởi sức mạnh nội lực từ bên trong nó, tựa như một máy khuếch đại từ phía sau đuôi ra phía trước.  #manhdaiquan sử dụng hình ảnh cụ Cóc đúng theo nguyên bản của cụ Cóc trong tự nhiên, ứng dụng làm Linh Vật trấn yểm và hộ thân trong suốt nhiều năm qua. Những câu chuyện về tác động “kì lạ” sau khi đặt, thờ cúng Cụ Cóc cũng như đeo trên tay làm Thần hộ thân đã được kể rất nhiều từ chính những người luôn có Cụ Cóc bên cạnh.